Avís Legal

Dades identificatives

Les Casetes (www.lescasetes.com), propietat d’Antonio Costa Pages SL, amb CIF B17417478, amb domicili social a la Carretera Nacional ll, km 761,2 17760 Pont de Molins, Girona, i correu electrònic info@masoscansot.com.

Descripció del servei

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí escrites, així com a qualssevol una altra disposició legal que fos aplicable.

Les Casetes (www.lescasetes.com), es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc www.lescasetes.com.

Ús de la web i del servei

Les Casetes (www.lescasetes.com) ofereix una llicència limitada i revocable a accedir i usar el seu web i els seus serveis de conformitat amb les seves Condicions Generals d’Ús. Aquesta llicència no inclou el dret a recol·lectar o usar informació de la web per a objectius prohibits per Les Casetes (www.lescasetes.com), competir amb Les Casetes (www.lescasetes.com) o guardar una còpia de la web amb finalitats lucratives.

Des del present lloc web és possible que s’enllaci a continguts de tercers. Les Casetes (www.lescasetes.com) no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Les Casetes (www.lescasetes.com) manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de l’enllaç a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Les Casetes (www.lescasetes.com) no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de Les Casetes (www.lescasetes.com), o si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de Les Casetes (www.lescasetes.com).

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitats del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol contingut del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: hola@lescasetes.com.

Drets de Les Casetes

Les Casetes (www.lescasetes.com) es reserva el dret (sense assumir l’obligació) de monitorar transaccions i comunicacions que es produeixin al seu web. Si Les Casetes (www.lescasetes.com) determina, al seu propi judici, que un usuari trenca o pot trencar alguna condició de les Condicions Generals d’Ús o aquesta transacció o comunicació és inadequada, Les Casetes (www.lescasetes.com) pot cancel·lar o restringir l’accés a dita usuària o al material qüestionable, sense més responsabilitats per a les parts implicades.

Les Casetes (www.lescasetes.com) es reserva el dret de modificar la distribució, organització i aspecte del seu web i els serveis que ofereix, i pot canviar o suspendre qualsevol aspecte dels seus serveis i/o preus sense previ avís i sense cap responsabilitat per cap de les parts.

Les Casetes (www.lescasetes.com), al seu propi criteri i amb avís o sense ell, pot suspendre l’ús de Les Casetes (www.lescasetes.com) a un usuari concret o eliminar el contingut que cregui oportú dels seus servidors i directoris. Les Casetes (www.lescasetes.com) es reserva el dret d’usar el material i les comunicacions enviades pels usuaris en: preguntes, comentaris, fòrums, idees i concursos; per a màrqueting o altres actes de promoció, sense que puguin considerar-se aquestes comunicacions confidencials.

Política d’enllaços

Les Casetes (www.lescasetes.com) no es fa responsable d’aquells altres llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d’enllaços d’hipertext (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En el cas que s’estimi oportú o que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenant la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés als mateixos, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin serien immediatament retirats.

Limitació de responsabilitats

Les Casetes (www.lescasetes.com) exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de Les Casetes (www.lescasetes.com), així com al mal ús del lloc web i/o dels seus continguts.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ella desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.