Política de privacitat

Els informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

El responsable del tractament de les seves dades és Antonio Costa Pages, S.L. (Les Casetes (www.lescasetes.com)), amb CIF: B17417478 i domicili a Barcelona, passeig de Gràcia, 85, 3r – CP 08008. L’informem que tractarem la informació que vostè ens faciliti per tal de contestar la seva sol·licitud d’informació. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió.

No comunicarem les seves dades. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en marcar la casella d’acceptació al final dels formularis d’aquest web.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

  • Responsable del tractament: Antonio Costa Pages, S.L. Les nostres dades figuren a l’avís legal d’aquest web.
  • Finalitat del tractament: Oferir i gestionar els nostres allotjaments i/o serveis.
  • Legitimació: Consentiment obtingut de l’interessat. Execució del contracte de serveis.
  • Destinataris: Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
  • Drets de les persones: Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
  • Termini de conservació de les dades: Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
  • Reclamació: Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.